Šioje privatumo politikoje pateikiama išsami informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, neatsižvelgiant į tai, ar jūs tiesiog naršote mūsų svetainėje Fasavimosprendimai.lt, Fill4pack.com (toliau - „Svetainė“), bendraujate su mumis tiesiogiai, elektroniniu būdu (pvz., mobiliosiomis programėlėmis ar svetainėmis) ar bet kuriuo kitu jūsų pasirinktu būdu. Ši privatumo politika taikoma, jeigu jūsų pateikiami asmens duomenys yra tvarkomi „Involutus“, UAB.

Sąvokos „jūs“, „jūsų“ ir „vartotojas“ reiškia subjektą / asmenį / organizaciją, naudojančią mūsų Svetainę ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais  „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė „Involutus“, UAB (toliau - „Fasavimo Sprendimai“) ir jos dukterinės įmonės, filialai bei atstovybės.

Mums rūpi jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumas, o šios privatumo politikos (toliau - politika) tikslas yra informuoti jus apie būdus, kuriais „Fasavimo Sprendimai“ renka, naudoja ir disponuoja jūsų pateiktais ar mūsų, bet kokiu būdu, surinktais jūsų asmens duomenimis. Šios politikos tikslas yra užtikrinti sąžiningą ir skaidrų jūsų informacijos rinkimą ir naudojimą.

Perskaitykite  privatumo politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu info@fasavimosprendimai.lt. Laikysime, jog visi šios svetainės vartotojai atidžiai perskaitė šią politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia politika, prašome nesinaudoti mūsų svetaine.

Ateityje mūsų politika gali būti keičiama bei atnaujinama, todėl raginame periodiškai ją peržiūrėti ir susipažinti.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau - BDAR), LR asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Asmens duomenys reiškia bet kokią su jumis susijusią informaciją, kurią jūs pats pateikėte arba kurią mes gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija susijusi su užsakymais ir sutartimis, kurias esate sudarę su „Fasavimo Sprendimai“ ir kt.

Duomenų subjektas (jūs) reiškia fizinį asmenį (klientą, vartotoją, jo atstovą), kurio asmens duomenis mes gavome ir tvarkome.

Šioje politikoje taikomos BDAR ir kituose norminiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos.

 

Kokius asmens duomenis mes renkame?

 

Informacija, kurią jūsų prašome pateikti. Jums kuriant paskyrą ar naudojantis  mūsų paslaugomis, mes renkame jūsų asmens duomenis. Mes taip pat galime rinkti tokią informaciją kaip jūsų amžius (norėdami įsitikinti, kad jums leidžiama naudotis mūsų paslaugomis) ar jūsų adresas (pristatymo tikslais).

Registracija ir paskyros informacija. Vartotojo registracijai  prašome pateikti minimalią informaciją - vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefoną ir slaptažodį.

Pokalbiai, žinutės. Kai bendraujate su mumis klientų aptarnavimo  el. paštu ar bet kokiu kitu būdu, mes renkame ir saugome susirašinėjimo turinį ir visą informaciją, kurią pasirenkate mums pateikti ar atskleisti. Siekdami atsakyti į jūsų užklausą, galime pasinaudoti jūsų mums pateikta  informaciją el. paštu, pokalbiuose, pirkinių istorijoje ir kt.

Jūsų pateikta informacija. Mes renkame duomenis iš apklausų, atsiliepimų ir kitų susijusių  šaltinių.

Visa asmeninė informacija, kurią pateikiate mums, turi būti tikra, išsami ir tiksli, o jūs turite pranešti mums apie bet kokius tokios asmeninės informacijos pasikeitimus.

Informacija, kurią renkame automatiniu būdu. Mes renkame informaciją apie jūsų programinę įrangą, operacinės sistemos versiją, jūsų interneto protokolo (IP) adresą, tikslią geografinę vietą, unikalius įrenginio identifikatorius ir jūsų naudojimosi svetaine duomenis (pvz., naršymo sesijas, konkrečiuose puslapiuose (pagal URL adresą) praleistą laiką ir kt.).

Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių. Mes galime perduoti ir (arba) rinkti papildomą informaciją apie jus iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti jums  teikiamas  paslaugas. Pavyzdžiui, mes naudojame „Google Analytics“, kuris  turi  slapukus ir kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai  leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei  vartotojo elgseną.

„Google Analytics“ yra žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google LLC“ („Google“). „Google“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės  veiklą ir dalinasi  jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir indvidualizavimui. Google renkami  asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys.

Slapukai. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume svetainės veikimą  bei  palengvintume naudojimąsi. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų naudojamus slapukus, susipažinkite su mūsų Slapukų politika.

 

Kokie yra mūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo tikslai?

 

Mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis, kuriuos patys mums pateikiate arba kuriuos mes gauname iš kitų šaltinių, šiais pagrindiniais tikslais:

Identifikuoti ir sukurti paskyrą. Asmens tapatybės identifikavimo duomenys yra renkami ir apdorojami jūsų tapatybės nustatymo tikslais.

Suteikti jums konsultacijas, atsakyti į užklausas bei įvertinti jūsų poreikius.

Suteikti jums paslaugas (parduoti prekes) ir tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Atsakingai vykdyti teisės aktuose mums nustatytus įpareigojimus.

Vykdyti  kasdienius įsipareigojimus  ir ginti teisėtus interesus.

Spręsti  gedimus ir problemas, susijusias su mūsų produktais ir paslaugomis.

Užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų siūlomais produktais ir paslaugomis. 

Pagerinti mūsų paslaugų ir prekių kokybę. Mes galime naudoti jūsų duomenis prašydami pateikti nuomonę ir atsiliepus apie mūsų teikiamas paslaugas ar produktus.

Siekiant išvengti sukčiavimo. Jei turime įtarimų dėl atlikto mokėjimo teisėtumo, mes galime paprašyti pateikti vartotojo tapatybės įrodymus. Tokiais atvejais mes saugome pateiktą informaciją tik tapatybės nustatymo tikslais ir šie duomenys ištrinami iš karto po to, kai ji patvirtinama.

Siųsti jums rinkodaros informaciją. Kad galėtume siųsti bendro tipo tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes renkame ir naudojame jūsų vardą, pavardę, telefono numerį bei el. pašto adresą. Jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams - nedelsiant apie tai informuokite.

Siekdami įgyvendinti lojalumo programas, naudojame duomenis apie sutartis ir kitas sąsajas su mumis, bei informaciją, kurią gauname, kai naudojatės mūsų paslaugomis ar perkate prekes.

Komunikacijos tikslais, siekiant atsakyti į jūsų klausimus dėl paslaugų ar prekių bei gauti jūsų atsiliepimus.

 

Kas suteikia mums teisę gauti  jūsų asmens duomenis ir jais naudotis?

Mes gauname  ir naudojame jūsų asmens duomenis, jeigu:

 

Kam mes teikiame jūsų asmens duomenis?

 

Mes galime teikti jūsų duomenis duomenų tvarkytojams, kurie atlieka mums tam tikrus darbus ar teikia mums paslaugas. Nei vienai iš šių trečiųjų šalių mes nesuteikiame teisės naudoti jūsų duomenis kitu tikslu, nei numatyta mūsų tarpusavio pasirašytose sutartyse. Šios šalys teikia mums mokėjimų rinkimo, prekių/paslaugų pristatymo  ar duomenų saugojimo paslaugas.

Jūsų duomenys gali būti perduodami: 

Mes, siekdami tvarkyti šioje politikoje nurodytus asmens duomenis, galime pasitelkti ir kitus paslaugų teikėjus. Mes stengsimės  užtikrinti, kad paslaugų teikėjai laikytųsi  BDAR, įstatymų, šios Privatumo politikos  ir kitų teisės aktų reikalavimų. Santykiai tarp mūsų, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo, išskyrus atvejus, kai tokius santykius numato įstatymai ar kiti teisės aktai, yra nustatyti rašytinėje sutartyje arba raštu nurodytose sąlygose.

Paprastai mes tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis Europos Sąjungos ar Europos Sąjungos ekonominės erdvės (ES / EEE) teritorijoje, tačiau mes galime perduoti jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, ten, kur to reikalauja atitinkamo susitarimo vykdymas. 

Mes taip pat galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims: 

 

Ar mes renkame asmens duomenis iš nepilnamečių?

 

Ši svetainė ir mūsų paslaugos nėra skirtos asmenims iki 18 metų. Mes sąmoningai nerenkame ir neprašome informacijos iš nepilnamečių. Mes sąmoningai neleidžiame nepilnamečiams naudotis mūsų svetaine ar paslaugomis.

Jei manote, kad galime turėti informacijos apie nepilnametį asmenį, susisiekite su mumis naudodamiesi žemiau  pateikiama kontaktine informacija. Mes ištrinsime bet kokią informaciją kuri bus gauta iš nepilnamečių asmenų. 

 

Ar mes renkame specialiųjų kategorijų duomenis?

 

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Mes turime teisę ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

 

Kaip ilgai mes saugome jūsų duomenis?

 

Jūsų duomenis mes saugome ne ilgiau, nei to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti arba teisės aktuose nurodytą laiką. Kai jūsų asmens duomenys nebereikalingi, užtikriname, kad jie saugiai ištrinami.

Jei norite nutraukti  jūsų  asmens duomenų naudojimą, paprašykite ištrinti jūsų asmeninę paskyrą bei  asmeninę informaciją. 

Informuojame, kad žemiau nurodytais atvejais mes galime išsaugoti kai kuriuos jūsų asmens duomenis net ir ištrynę jūsų paskyrą:

 

Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra labai svarbus. Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ir atskleidimo, mes naudojame įvairias saugumo užtikrinimo technologijas ir procedūras. Mūsų partneriai  yra kruopščiai atrenkami, mes reikalaujame, kad jie taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą. 

Nepriklausomai nuo priemonių, kurių buvo imtasi norint apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, mes negalime garantuoti absoliutaus saugumo. Informacijos perdavimo elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kai kuriais atvejais negali būti užtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų. Mes raginame jus nustatyti sudėtingą slaptažodį savo vartotojo paskyroje, kad niekas negalėtų pasiekti jūsų asmeninės informacijos, kurios atskleidimas gali padaryti jums didelę ar nepataisomą žalą.

 

Kokios yra  jūsų  teisės?

 

Gavę jūsų rašytinį prašymą, pateiksime jums informaciją apie mūsų saugomus jūsų asmens duomenis. Galite peržiūrėti, ištaisyti arba  ištrinti savo asmeninę informaciją prisijungę prie savo paskyros arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais. Mes atsakysime į jūsų užklausą per protingą  laiko tarpą, bet ne ilgiau nei per 30 dienų.

Jūs turite šias teises:

 

Kaip jus galite pasinaudoti savo teisėmis?

 

Mes dedame visas pastangas, kad jus galėtumėte įgyvendinti savo teises ir atsakysime  į visus jūsų klausimus, kylančius dėl šios politikos ir jos nuostatų. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus (toliau - „Prašymas“) galite pateikti mums el. paštu info@fasavimosprendimai.lt arba paštu, adresu K. Baršausko g. 83, LT-51383 Kaunas. Į jūsų užklausą atsakysime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais  atvejais, kai  reikia papildomo laiko, pranešdami jums, turime teisę pratęsti nurodytą terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų.

Mes atsisakysime patenkinti jūsų prašymą pateikdami pagrįstą atsakymą, jei bus nustatytos bet kokios BDAR ar kituose teisės aktuose nustatytos aplinkybės, pateikdami  atitinkamą rašytinį pranešimą.

 

Kokių asmens duomenų apsaugos principų mes laikomės?

 

Rinkdami ir naudodami mums patikėtus asmens duomenis, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 

Mūsų įsipareigojimai

 

Rinkdami ir naudodami mums patikėtus bei iš kitų šaltinių gautus jūsų asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 

Privatumo politikos galiojimo pabaiga ir pakeitimai

 

Ši politika įsigaliojo 2022 m. vasario 7 d. Jei keisime savo privatumo politiką ir procedūras, skelbsime tuos pakeitimus, kad žinotume, kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis galime ją atskleisti. 

Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja, kai jie paskelbiami šiame puslapyje. 

Esmingai keisdami politiką, atnaujinsime „įsigaliojimo datą“ šio puslapio viršuje, taip pat apie pakeitimus galime pranešti el. paštu ar kitu pranešimu, paskelbtu šioje svetainėje arba jūsų paskyroje. 

 

UAB "Involutus" 

Registracijos kodas: 305950187

PVM: LT100014584810

Adresas: K. Baršausko g. 83, LT-51383 Kaunas

Tel .: +370 65222822  

El. Paštas: info@fasavimosprendimai.lt